ออเดิร์ฟ

Pain taosté, ail, beurre, fines herbes

30.

ขนมปังกระเทียม

90.-

31.

เฟรนซ์ฟรายส์

90.-

32.

หัวหอม

ชุปแป้งทอด

140.-

33.

บรูสเก็ตต้า

110.-