ออเดิร์ฟ

Pain taosté, ail, beurre, fines herbes

30.

ขนมปังกระเทียม

60.-

31.

เฟรนซ์ฟรายส์

60.-

32.

หัวหอม

ชุปแป้งทอด

80.-

33.

ปอเปี๊ยะ

70.-

34.

บรูสเก็ตต้า

90.-