เราคือใคร ?

 

เป็นการรวมตัวของสองชาติ สวิสและไทย

***