สลัด

50.

สลัดมะเขือเทศ

70.-

52.

สลัดเบลส์

90.-

54.

สลัดกุ้ง

90.-

51.

สลัดรวม

80.-

53.

สลัดทูน่า

90.-

55.

สลัดมะเขือเทศ วางบนชีสมอสซาเรลล่า

90.-