สลัด

50.

สลัดมะเขือเทศ

120.-

51.

สลัดรวม

120.-

52.

สลัดเบลส์

150.-

53.

สลัดทูน่า

130.-

54.

สลัดกุ้ง

150.-

55.

สลัดมะเขือเทศ วางบนชีสมอสซาเรลล่า

110.-